کاردیت زاویه پرنده انعکاس

کاردیت: زاویه پرنده انعکاس

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای + دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد

ببر سوماترایی نادر که در قفس خود در حال راه رفتن بوده با پرت شدن یچه جغد از لانه اش به داخل قفسش شگفت زده شد.

تصویرهای + دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد

دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد + تصاویر

عبارات مهم : فرزند

ببر سوماترایی نادر که در قفس خود در حال راه رفتن بوده با پرت شدن یچه جغد از لانه اش به داخل قفسش شگفت زده شد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلاین ؛در تصاویری که به وسیله یکی از نگهبانان باغ وحش گرفته شده است دیده می شود که این دو حیوان «فیس توفیس» در برابر یکدیگر قرار گرفته و در لحظاتی حتی فرزند جغد شجاع با ببر مبارزه می کند.

پس از این اتفاق نگهبانان دست به کار شده است و با مداخله فرزند جغد را از قفس ببر سوماترایی بیرون کشیده اند. به عقیده کارکنان باغ وحش این فرزند جغذ از لانه ای که در نزدیکی قفس ببر بوده با سقوطی اشتباه وارد قفس ببر شده است هست.

تصویرهای + دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد

ببر سوماترایی نادر که در قفس خود در حال راه رفتن بوده با پرت شدن یچه جغد از لانه اش به داخل قفسش شگفت زده شد.

تصویرهای + دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد

واژه های کلیدی: فرزند | نزدیکی | اخبار گوناگون

تصویرهای + دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد

تصویرهای + دعوای فرزند جغد با ببر همه را شوکه کرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs