کاردیت زاویه پرنده انعکاس

کاردیت: زاویه پرنده انعکاس

بدن شما آن اندازه که فکر می‌کنید، پیر نیست!

اجزا و بخش‌هایی که بدن انسان را شکل می‌دهند، با آهنگ‌های متفاوت به روز رسانی می‌شوند. در این مسابقه پوشش معده پیروز است لیکن هر دو تا نه روز جایگزین می‌شود. ا..

ادامه مطلب

زیبایی‌های دنیا از زاویه دید یک پرنده

گزارش زیر مشمول بر تصاویری هوایی از نقاط دیدنی دنیا است که به وسیله گروهی از عکاسان روسی به ثبت رسیده است. زیبایی های دنیا از زاویه دید یک ..

ادامه مطلب