کاردیت زاویه پرنده انعکاس

کاردیت: زاویه پرنده انعکاس

اکنون وقت پاره کردن برجام نیست / کورکر

یک سناتور ارشد آمریکایی با تاکید بر این که اکنون وقت پاره کردن برجام نیست، گفت: باید صبر کرد تا همه شرکا در این اقدام با ما متحد شوند. کورکر..

ادامه مطلب