کاردیت زاویه پرنده انعکاس

کاردیت: زاویه پرنده انعکاس

سه ماشین طعمه حریق شدند ، آتش‌سوزی در پارکینگ ساختمان تجاری

سخنگوی شرکت آتش نشانی پایتخت کشور عزیزمان ایران از وقوع حریق در پارکینگ یک ساختمان تجاری اداری خبر داد.  آتش سوزی در پارکینگ ساختمان ت..

ادامه مطلب

با افتخار دو قتل را مرتکب شدم! , گفت‌وگوی تپش با قاتل خونسرد

دختر شاکی ادامه داد: چهاردهم دی سال 90 بود که از دفتر پیک به منزل ما زنگ زدند و گفتند حال پدرم بد شده است هست. هنگامی که به دفتر پیک رفتیم، مدیر موس..

ادامه مطلب

پسر نوجوان شاهد چه جنایتی بود که خواهرش جهت لو نرفتن آن،او را سربه نیست کرد؟

مأموران پلیس شهرستان «گالیکش» استان گلستان که در جست‌و‌جوی پسربچه گمشده بودند آخر جسدش را در انبار خانه‌شان و زیر توده کاه پیدا کردند. پسر نوجو..

ادامه مطلب